ซื้อซิมกันโจรโดนใจไม่ถูกแฮก

 

ซื้อซิมสยามทำ ซิมกันโจรโดนใจไม่ถูกแฮก


วิธีใช้งาน Stealth Technology ดังนี้
1. นำโทรศัพท์ android Version 9.0 ขึ้นไปเพื่อนำมาประยุกต์เป็นโทรศัพท์ที่สามารถล่องหนได้ (Stealth Technology) ให้ใกล้เคียงกับเครื่องเก็บเงินนิรภัยเคลื่อนของสยามทำมากที่สุด 
2. ซื้อซิมสเตลของสยามทำ เพราะเป็นซิมล่องหนที่มีการเข้ารหัส Stealth Technology 
3. นำซิม Stealth ของสยามทำ นำไปผูกกับบัญชีเงินฝากของท่าน 
(หากเป็นบัญชีเงินฝากใหม่ จะปลอดภัยสูงสุด)
4. แจ้งเจ้าหน้าที่ธนาคารห้ามติดต่อมาที่ซิม Stealth ของสยามทำ ให้ติดต่อไปเบอร์อื่น ๆ ที่มี
5. ให้ธนาคารโหลดและติดตั้ง Mobile Banking 
6. เครื่องที่นำมาประยุกต์เป็นเครื่องเก็บเงินนิรภัยเคลื่อนที่ต้องใช้เฉพาะ Mobile Baning เท่านั้น ห้ามใช้งานอย่างอื่นเด็จขาด 
7. เปิดเครื่องเมื่อต้องใช้ธุรกรรมทางการเงิน เมื่อเสร็จสิ้นการใช้งานให้ปิดเครื่องทันที
8. เติมเงินที่ บริษัท สยามทำ จำกัด เท่านั้น 
(ห้ามเติมเงินที่อื่นเด็จขาด เพราะเติมเงินที่อื่นจะแสดงเบอร์โทรศัพท์ให้คนอื่นทราบทันที)
9. การเติมเงินแจ้งรหัส Stealth ให้ตัวแทนนักรบไซเบอร์ที่ดูแลท่านทราบเท่านั้น ห้ามบอกเบอร์โทรศัพท์ซิม Stealth ของสยามทำ
10. การใช้ซิมจะต้องเป็นซิมเติมเงินเท่านั้น ห้ามใช้ซิมรายเดือนเพราะจะไม่ปลอดภัย
11. ห้ามบอกเบอร์โทรศัพท์ให้ใครทราบ 
12. ห้ามให้ใครรู้ว่ามีเครื่องเก็บเงินนิรภัยเคลื่อนที่โดยเด็จขาด หรือตามดุลยพินิจของท่าน 
(ยิ่งรู้น้อยยิ่งปลอดภัย)

 หมายเหตุ
         เนื่องจากเป็นการนำ Smart Phone มาประยุกต์ใช้งานให้ใกล้เคียงกับเครื่องเก็บเงินนิรภัย            เคลื่อนที่ของสยามทำที่คิดค้นไว้ ควรปฏิบัติตามอย่างเคร่งคัด


แสดงความคิดเห็น

ไม่อนุญาตให้มีความคิดเห็นใหม่*

ใหม่กว่า เก่ากว่า